Stötta tidningen

Vi som gör Väglöst arbetar helt ideellt, men att göra en tidning är inte gratis!

Prenumerationsavgiften täcker kostnaden för tryck och porto.

Andra saker som kostar pengar är bland annat layoutprogram, utskick, marknadsföring och resor till redaktionsmöten.

Alla bidrag kommer garanterat till nytta!

För att få hem en årsprenumeration av Väglöst bestående av två nummer:

Sätt in 200 kr på bankgiro 145-4644 eller betala via Swish nr 123 537 03 41. Märk betalningen med namn och adress. Ryms inte adressen? Komplettera med ett mail till redaktionen@vaglost.se

Betalningar som görs före 1 juni avser innevarande års sommar- och vinternummer. Betalningar som görs efter 1 juni avser innevarande års vinternummer och nästkommande års sommarnummer. Redan utgivna nummer säljs endast som lösnummer.

Vill du hellre läsa tidningen på internet? Ge gärna en gåva, så att vi kan fortsätta med Väglöst!

Sätt in valfri summa på bankgiro 145-4644 eller betala via                            Swish nr 123 537 03 41. Märk betalningen med ”Gåva”.

Kul att du läser Väglöst!